Cumpărarea anvelopelor din alta parte fără a verifica mai întâi prețul lor pe site-ul nostru, dăunează grav buzunarului dmv.!

Condiții de utilizare

I. DISPOZIȚII GENERALE

I.1 - Gumi7.com (www.gumi7.com) este proprietatea M-Tawers 2006 EOOD și fiecare care are acces la el, declară, că e de acord cu condițiile generale de utilizarea lui, expuse mai jos. Gumi7.com e wibesite de comerț online - vânzare și livrare de mărfuri, publicate pe el.

 

I.2 - Acest document conține Condiții generale de utilizare wibesite, declararea și cumpărarea mărfurilor, propuse prin Gumi7.com - pagină de internet, între Gumi7.com, dintr-o parte, denumită în continuare „Furnizor” și din altă parte - persoana, care e de acord cu aceste Condiții generale, denumită în continuare „Client”.

 

I.3 - Aceste condiții generale se află pe adresă www.gumi7.com.

   

I.4 - Deoarece mărfurile, propuse de Gumi7.com sunt diverse și permanent se completează și modifică cu privire la perfecționarea și lărgirea catalogului cu produse, precum și în legătură cu schimbările legislative, care reflectă asupra condițiilor de propunerea lor, aceste Condiții generale pot fi modificate unilateral de către Furnizor

 

I.5 - La efectuarea modificărilor în Condițiile generale, Furnizorul se obligă să informeze Clientul prin trimiterea pe e-mail și/sau să publice pe loc vizibil pe site-ul Gumi7.com, un mesaj de modificarea condițiilor generale, textul schimbărilor sau linkul spre pagină de internet, unde sunt expuse Condițiile generale modificate și oferirea unui termen destul pentru a le examina.

 

I.6 - Schimbările în Condițiile generale nu ating relațiile între Clientul și Furnizorul, apărute în legătură cu cererea valabilă pentru cumpărarea mărfurilor, depusă înainte de notificarea privind schimbările în Condițiile generale.

II. DEFINIȚII

La tălmăcirea și aplicarea acestor Condiții generale, termenii și expresiile, indicate mai jos, au următorul sens:

II.1. „Website” e un loc special în rețeaua internet, accesibilă prin adresă unică (URL) după protocol HTTP, HTTPS sau alt protocol standartizat și care conține fișiere, programe, text, audio, imagine și alte materiale și resurse.

II.2. M-Tawers 2006 EOOD e societate comercială cu CUI 203559712 și adresa conducerii or. Sofia, bul. „Tsarigradsko shose” nr. 105, e-mail: info@Gumi7.com

II.3. Gumi7.com (www.gumi7.com) e wibesite de comerț online, care e o parte componentă și specială din M-Tawers 2006 EOOD - sursă informațională virtuală în internet de vânzarea mărfurilor la distanță, care se livrează după declararea lor din partea Clientului

II.4. „Client” e persoană fizică capabilă, care a îndeplinit vârsta de 18 ani, sau persoană juridică, care a acceptat aceste Condiții generale.

II.5. „Producător” e orice persoană fizică sau juridică, care produce mărfuri în stare finită sau esențial schimbă sau transformă marfa pentru lansarea ei pe piață, sau se prezintă de producător, care aplică pe marfa, ambalajul ei sau pe documentația tehnică sau comercială numele său sau numele firmei, insigna de producere sau alt semn distinctiv.

II.6. „Ambalaj” sunt recipiente sau orice alte materiale, care sunt apte să îndeplinească funcția să conțină și păstreze diferite mărfuri, propuse direct Clientului .

II.7. „Preț de vânzare” e ultim preț pentru unitate sau cantitate respectivă de marfă sau pentru serviciu, care include impozit pe valoare adăugată și toate taxele și impozitele suplimentare fără valoarea livrării mărfii către client.

II.8. „Eveniment întâmplător” e circumstanță excepțională, neprevăzută la momentul încheierii contractului, care face îndeplinirea lui imposibilă.

II.9. „Link” e legătură, indicată pe pagină de internet respectivă, care permite trimitere automată spre altă pagină de internet, sursă informațională sau prin protocoale standartizate.

II.10. „Sistem informațional/Sistem” e orice echipament aparte sau un set de dispozitive interconectate sau similare, care la îndeplinirea unui program asigură sau unul din elementele, pentru care asigură prelucrarea automată a datelor.

II.11. „IP address” e un număr unic de identificare, care asociază calculatorul, pagina de internet sau sursa Clientului, în mod, care permite localizarea lor în rețeaua globală de internet.

II.12. „Cookie” e set de informații, trimis de webserverul spre browser-ul de internet, și după aceasta returnat de browser de fiecare dată, când el va obține acces la acest server.

II.13. „Mesaje comerciale” sunt comunicări de publicitate sau alte, care prezintă direct sau indirect mărfurile sau serviciile persoanei, care efectuează activitate comercială sau exercită o profesiune.

II.14. „Acțiuni rău intenționate” sunt acțiuni sau inacțiuni, care nu respectă etică de internet sau cauzează daune persoanelor, conectate la internet sau rețelelor asociate, inclusiv trimiterea poștei nedorite (mesaje comerciale nesolicitate, SPAM, JUNK MAIL), suplimentarea excesivă a canalelor (FLOOD), obținere accesului la surse cu drepturi și parole străine, utilizarea neajunsurilor în sisteme cu scopul beneficiilor personale sau dobândirea informației (HACK), efectuarea acțiunilor, care pot fi calificate ca spionaj sau sabotaj industrial, detectarea sau distrugerea sistemelor sau masivelor informaționale (CRACK), trimiterea „cailor troieni” sau revocarea instalației spre virus sau sisteme de control de la distanță, deranjarea lucrului normal altor utilizatori în internet și rețelelor asociate, efectuarea oricăror acțiuni, care pot fi calificate ca infracțiune sau încălcare administrativă după legislația bulgară sau alt drept aplicabil.

II.15. „Pagină de internet” e o parte componentă și specială din website.

III. OBIECT

Furnizorul oferă Clientului posibilitate de a cumpăra mărfurile, propuse pe www.gumi7.com după înregistrare prin trimiterea cererii și achitarea prețului respectiv de vânzare, prin respectarea strictă din partea Clientului acestor Condiții generale, precum și cerințelor suplimentar indicate pe paginile de internet respective pe www.gumi7.com de cumpărare a mărfurilor concrete.

IV. PREȚURI

IV.1. Toate prețurile pe www.gumi7.com sunt în BGN, cu TVA inclus.

IV.2 Prețurile, indicate pe www.gumi7.com pentru unele mărfuri sunt pentru o unitate.

IV.3. Prețul de vânzare datorat de Client e indicat în invitație de cumpărarea mărfii la momentul depunerii cererii de cumpărare.

IV.4. Cheltuielile pentru livrare pe teritoriul Republicii Bulgaria sunt din contul Clientului

V.CONDIȚII DE LIVRARE

Condițiile de livrare sunt descrise în secțiunea „Cum să comand”

VI. MODURI DE ACHITARE

Modurile de achitare și sumele datorate de Client sunt descrise în secțiunea „Cum să comand”

VII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI

VII.1. Furnizorul se obligă:

   

VII.2. Furnizorul are dreptul:

   

VII.3. Furnizorul nu e dator să asigure echipament de calculator și legătură pentru transferarea seturilor de date între Client și Furnior, necesare pentru efectuarea accesului la sursele sistemului. Furnizorul nu poartă responsabilitate, dacă Clientul nu poate efectua acces din cauza problemelor în afară controlului furnizorului (problemă de hardware sau software, problemă cu legătură internet și alte).

 

VII.4.  Furnizorul are grijă că informațiile de pe pagina web să fie întotdeauna adevărate și actualizate, dar nu garantează autenticitatea și completitudinea acestora.

 

VII.5. Furnizorul nu poartă răspundere de neoferirea accesului la pagină web, precum și de neprelucrarea și prelucrarea nepotrivită a cererilor de cumpărare, la intervenirea circumstanțelor în afară controlului lui - cazuri de forță majoră, probleme în rețeaua globală internet și la oferirea serviciilor în afară controlului Furnizorului.

 

VII.6. Furnizorul nu garantează, că accesul la pagina web va fi neîntrerupt, în afară controlului și voinței Furnizorului.

 

VII.7. În măsura în care Furnizorul nu are capacitatea de a schimba, controla sau influența altfel asupra calității sau valabilității de utilizare a mărfurilor alese de Client, Furnizorul nu este responsabil pentru conformitatea lor cu cerințele de reglementare aplicabile și calitățile acestora.

 

VII.8. Furnizorul nu poartă responsabilitate pentru daunele cauzate echipamentului software, hardware sau de telecomunicații sau pentru pierderea datelor rezultate din materiale sau surse căutate, încărcate sau utilizate în orice mod prin www.gumi7.com.

   

VII.9. Atâta timp cât nu există o posibilitate și o obligație obiectivă și nu controlează paginile web și resursele care au devenit disponibile prin link-urile și bannere de publicitate, prezentate pe www.gumi7.com, Furnizorul nu poartă responsabilitate de caracterul ilegal al conținutului și materialelor, care se află pe aceste pagini și surse de internet. Furnizorul nu poartă responsabilitate de daunele cauzate și profituri pierdute, rezultate de utilizarea, accesul și ilegitimitatea acestor materiale și conținutului.

 

VII.10. Furnizorul nu poartă responsabilitate de modul în care Clientul utilizează wibesite www.gumi7.com, precum și acțiunilor posibile rău intenționate și ilegale, efectuate de Client.

VIII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

VIII.1. Clientul se obligă:

VIII.2 Clientul are drept la acces online la www.gumi7.com la respectarea condițiilor și cerințelor de acces, stabilite de Furnizor.

VIII.3. Cu acceptarea acestor Condiții generale Clientul este de acord să primească mesaje comerciale nesolicitate de la Furnizor.

VIII.4. Clientul se obligă la utilizarea www.gumi7.com.:

VIII.5. În caz de neîndeplinirea obligațiilor după alineatul precedent, Furnizorul are dreptul imediat și fără avertizarea prealabilă să înceteze accesul Clientului și terților, precum și dreptul la despăgubire de toate daune cauzate și profituri pierdute, care sunt urmare directă de la neîndeplinirea obligațiilor după alineatul precedent din partea Clientului. În acest caz Furnizorul are dreptul să notifice organele competente pentru stabilirea încălcării respective.

IX. DATE DE CARACTER PERSONAL

IX.1. Furnizorul are dreptul să culeagă și utilizeze date de la Clienții săi, când ei se înregistrează. Datele, prin care Clientul pe pagină de internet poate fi identificat, pot include numele, prenumele, prenumele tatălui, adresă, profesiune, sex, vârstă, telefon, adresă electronică de corespondență și orice alte date, care Clientul prezintă, precum și orice alte date, care el introduce sau prezintă la declararea, primirea sau utilizarea serviciilor, oferite de Furnizor, participare la promoții, tombolă și competiții, completare de anchete, listă cu întrebări, formulare și alte. Furnizorul garantează confidențialitatea datelor de caracter personal ale clienților săi, declarând, că ele nu vor fi utilizate pentru scopuri, diferite de cele de mai jos: Stabilirea contactului cu clienți la specificarea detaliilor, legate de comandă și modurile de livrare și achitare, dar în caz de necesitate și de firmele de curierat, cu care lucrează Furnizorul, cu scopul prelucrării mai rapide a cererilor și livrării comenzilor. Datele cu caracter personal, oferite de client, se utilizează de funcționarii firmei și pentru emiterea facturilor și garanției produsului procurat.

IX.2. Furnizorul depune grijă și răspunde de protejarea datelor privind Clientul, care au devenit cunoscute la cumpărarea-vânzarea mărfurilor prin pagină de internet - obiectul acestor Condiții generale, cu excepția cazurilor de forță majoră.

IX.3. Restricțiile nu se aplică în caz, că Clientul sau persoanele lui subordonate au efectuat acțiuni rău intenționate în sensul acestor Condiții generale sau au încălcat drepturile sau interesele legale ale persoanelor terțe. În acest caz Furnizorul are dreptul să prezinte datele persoane ale Clientului organelor competente, conform legislației în vigoare.

IX.4. Furnizorul se obligă să nu dezvăluie informații personale despre Client și să nu prezinte informația colectată persoanelor terțe - societăților comerciale, persoanelor fizice și altor, cu excepția cazurilor, când:   - a primit acordul special de la Client - informația e cerută de către organe de stat sau persoane oficiale, care după legislația în vigoare au dreptul să ceară și să colecteze astfel de informație, respectând procedurile stabilite de lege; - în alte cazuri, indicate de lege.

X.DREPTURI LA PROPRIETATE INTELECTUALĂ

X.1. Conținutul din wibesite e cu drepturi de autor rezervate. Încărcarea, înscrierea și tipărirea unor pagini și/sau secțiuni, imagini și altor documente e permis numai cu condiția, că notele și semnele de drept de autor sau alte similare, legate de proprietatea, nu sunt înlăturate. Se interzice orice reproducere (în întregime sau parțială), modificare, transmitere (pe cale electronică sau altfel), legatură sau utilizare a wibesite Furnizorului pentru oarecare scopuri publice sau comerciale fără permisiunea Furnizorului și/sau titularului dreptului de autor.

   

X.2. Drepturile la proprietate intelectuală asupra tuturor elementelor și surselor, situate pe website de comerț online www.gumi7.com (inclusiv baze de date disponibile), sunt obiectul protecției după Legea privind drept de autor și drepturi similare, aparțin Furnizorului sau persoanei respective indicate, care a cedat dreptul de utilizare Furnizorului și nu pot fi utilizate încălcând legislația în vigoare.

XI. ALTE

Pentru întrebări nereglementate de aceste Condiții generale se aplică dispozițiile legislației în vigoare a Republicii Bulgaria.

   
Gumi7.com utilizează cookie. Continuînd utilizarea site-ului, Dvs sunteți de acord cu condițiile de utilizare.