Η αγορά ελαστικόν χωρίς έλεγχο της τιμής τους στην ιστοσελίδα μας βλάπτει σοβαρά την τσέπη!

Εγγύηση

Σε περίπτωση αγοράς στο online от Gumi7.com μπορείτε να επωφεληθείτε από δωρεάν εγγύηση δύο χρονών*

1. Η εγγύησή μας είναι απόδειξη για την καλή ποιότητα των ελαστικών που έχετε επιλέξει.

2. Παράπονα που έχουν προκύψει σχετικά με χτύπημα, μη σωστό μοντάρισμα και μηχανικές γρατσουνιές δεν δέχονται.

3. Παράπονα για αγορασμένα ελαστικά online με μη επαγγελματικό μοντάρισμα, μη σωστή συντήρηση ή απουσία τέτοιας δε δέχονται

4. Η παρεχόμενη σε εσάς εγγύηση αφορά περιπτώσεις ελαττωμένες πρώτες ύλες, προβλήματα με το υλικό ή με την συνολική κατασκευή του ελαστικού, που έχουν προκύψει παρά την ανταποκρινόμενη στα πρότυπα εκμετάλλευσή του.

5. Δεν καλύπτονται ζημιές που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα : μη ποιοτικού συναρμολόγησης/ αποσυναρμολόγησης, επισκευών; μη σωστή εκμετάλλευση, υπερφούσκωμα ή ανεπαρκές φούσκωμα ˙ επίδρασης οργανικών διαλυτικών˙ βλαβών του πλαισίου˙ υπερφορτώματος που δεν ανταποκρίνεται στον φορτωτικό δείκτη που αναγράφεται στο ελαστικό˙ εκμετάλλευσης ταχύτητας, που δεν ανταποκρίνεται στον δείκτη ταχύτητας˙ φθοράς λόγω επί τόπου στροφές ή ανισόρροπης, μη ρυθμισμένης μπροστινής γέφυρας ˙ ανομοιόμορφη ή/και πρόωρη φθορά, λόγω συστιμαικά απότομα ξεκινήματα με περιστροφή ή/και απότομα σταματήματα με μπλοκάρισμα των ελαστικών.

6. Αγορασμένα ελαστικά online, που επιστράφηκαν με παράπονα θα δέχονται με έγγραφα που εκδίδονται από την М TYRES 2006 EOOD, που επιβεβαιώνουν την αγορά. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι οι επιφερμένες βλάβες του ελαστικού είναι αποτέλεσμα εργοστασιακού ελαττώματος, η M Tyres2006 ЕООD, θα επιστρέψει στον Πελάτη ως ακολούθως:

Σε περίπτωση που τα ελαστικά είναι αγορασμένα online και έχετε κάποια από τα προαναφερόμενα προβλήματα, που καλύπτονται από την εγγύησή σας ή θέλετε να κάνετε ερώτηση στο θέμα για το οποίο εμείς είμαστε στη διάθεσή σας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κάνετε παράπονο στο

М Tyres 2006 ЕООD

Τηλέφωνο: 0700 13 090

E-mail: info@gumi7.com

 

* Η διάρκεια της εγγύησης είναι 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς αλλά όχι μεγαλύτερη από τη στιγμή της φθοράς του πέλματος (που φαίνεται από τον δείκτη του πέλματος ) Η εν λόγω εγγύηση παρέχεται εξ ονόματος του Παραγωγού και για λογαριασμό του.

Οι χρήστες έχουν δικαίωμα να κάνουν παράπονα ανεξαρτήτως  ανεξαρτήτως από την έτσι παρεχόμενη εμπορική εγγύηση , σύμφωνα με τις διατάξεις του περί προστασίας των καταναλωτών Νόμο με τη σύμβαση πώλησης σύμφωνα με την εγγύηση του και ο πωλητής ευθύνεται για την έλλειψη εγγύησης του αρθ 112-115 του ЗЗП.

περί προστασίας των καταναλωτών Νόμο
Το Gumi7.com χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας τη χρήση του ιστότοπου, συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης.