Η αγορά ελαστικόν χωρίς έλεγχο της τιμής τους στην ιστοσελίδα μας βλάπτει σοβαρά την τσέπη!
40 ελαστικά για το

Мους

RISE MOUSS MINI CROSS

Μούσες
60/100/14 Без срок на годност; без повреди и нарязвания; без пулверизация; произведен с нови технологии и иновативни смеси; максимална мекота се постига след няколко минути употреба; мусът възвръща първоначалната си твърдост, когато не се ползва.
Σύγκριση
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 3 Αποθήκη Σόφια
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 3 Αποθήκη Σόφια

RISE MOUSS MINI CROSS

Μούσες
70/100/19 Без срок на годност; без повреди и нарязвания; без пулверизация; произведен с нови технологии и иновативни смеси; максимална мекота се постига след няколко минути употреба; мусът възвръща първоначалната си твърдост, когато не се ползва.
Σύγκριση
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 14 Αποθήκη Σόφια
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 14 Αποθήκη Σόφια

RISE MOUSS CROSS

Μούσες
МУС 100/90/19 CROSS • Без срок на годност. • Без повреди и нарязвания.• Произведен е с нови технологии и материали, различни от останалите конкуренти.• Мекотата на продукта се променя при неупотреба.• Оптимална мекота се постига след няколко минути.
Σύγκριση
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 17 Αποθήκη Σόφια
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 17 Αποθήκη Σόφια

RISE MOUSS X EDITION

Μούσες
МУС 90/90/21 X EDITION • Без срок на годност. • Без повреди и нарязвания.• Произведен е с нови технологии и материали, различни от останалите конкуренти.• Мекотата на продукта се променя при неупотреба.• Оптимална мекота се постига след няколко мин.
Σύγκριση
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 3 Αποθήκη Σόφια
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 3 Αποθήκη Σόφια

RISE MOUSS ENDURO

Μούσες
МУС 90/90/21 ENDURO • Без срок на годност. • Без повреди и нарязвания.• Произведен е с нови технологии и материали, различни от останалите конкуренти.• Мекотата на продукта се променя при неупотреба.• Оптимална мекота се постига след няколко минути.
Σύγκριση
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 1 Αποθήκη Σόφια
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 1 Αποθήκη Σόφια

RISE MOUSS X EDITION

Μούσες
МУС 140/80/18 • Без срок на годност. • Без повреди и нарязвания.• Произведен е с нови технологии и материали, различни от останалите конкуренти.• Мекотата на продукта се променя по време на употреба.• Максимална мекота се постига след няколко минути.
Σύγκριση
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 11 Αποθήκη Σόφια
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 11 Αποθήκη Σόφια

RISE MOUSS CROSS

Μούσες
МУС 110/90/19 Без срок на годност; без повреди и нарязвания; без пулверизация; произведен с нови технологии и иновативни смеси; максимална мекота се постига след няколко минути употреба; мусът възвръща първоначалната си твърдост, когато не се ползва.
Σύγκριση
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 7 Αποθήκη Σόφια
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 7 Αποθήκη Σόφια

RISE MOUSS CROSS

Μούσες
МУС 80/100/21 • Без срок на годност. • Без повреди и нарязвания.• Произведен е с нови технологии и материали, различни от останалите конкуренти.• Мекотата на продукта се променя при неупотреба.• Оптимална мекота се постига след няколко минути.
Σύγκριση
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 26 Αποθήκη Σόφια
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 26 Αποθήκη Σόφια

RISE MOUSS ENDURO

Μούσες
МУС 140/80/18 • Без срок на годност. • Без повреди и нарязвания.• Произведен е с нови технологии и материали, различни от останалите конкуренти.• Мекотата на продукта се променя при неупотреба.• Оптимална мекота се постига след няколко мин.
Σύγκριση
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 4 Αποθήκη Σόφια
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 4 Αποθήκη Σόφια

RISE MOUSS CLIMBER+ВЛОЖКИ

Μούσες
МУС 140/80/18 Само 1 мус за всички терени. Чрез взаимозаменяемата вложка на RISEMOUSSE може да регулирате лесно степента на твърдост или мекота на муса без проблем. • без срок на годност • не се поврежда, не се нарязва • произведен с нови технологии
Σύγκριση
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 18 Αποθήκη Σόφια
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 18 Αποθήκη Σόφια

RISE MOUSS ARIZONA

Μούσες
90/90/21 Без срок на годност; без повреди и нарязвания; без пулверизация; по-голям профил; проектиран за Moторали терени; полимерите на Arizona имат антифрикционни свойства придавайки на муса „копринено покритие“.
Σύγκριση
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 5 Αποθήκη Σόφια
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 5 Αποθήκη Σόφια
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 32 Αποθήκη Σόφια
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 32 Αποθήκη Σόφια

RISE MOUSS ARIZONA

Μούσες
140/80/18 Без срок на годност; без повреди и нарязвания; без пулверизация; по-голям профил в сравнение с класическия 140/80-18; проектиран за Moторали терени; полимерите на Arizona имат антифрикционни свойства придавайки на муса „копринено покритие“.
Σύγκριση
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 1 Αποθήκη Σόφια
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 1 Αποθήκη Σόφια
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 31 Αποθήκη Σόφια
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 31 Αποθήκη Σόφια
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 15 Αποθήκη Σόφια
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 15 Αποθήκη Σόφια

GIBSON

Μούσες
19 цола, размери-70/100, предни, JUNIOR CROSS-MEDIUM HARD, гарантира устойчиво на пробив каране; с патентовани канали, абсорбиращи смазочния гел и намаляващи опасното нагряване с до 10°C; с ограничена годност поради ест.свиване на муса
Σύγκριση
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 1 Αποθήκη Σόφια
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 1 Αποθήκη Σόφια

GIBSON

Μούσες
16 цола, размери-90/100, задни, JUNIOR CROSS-MEDIUM HARD, гарантира устойчиво на пробив каране; с патентовани канали, абсорбиращи смазочния гел и намаляващи опасното нагряване с до 10°C; с ограничена годност поради ест.свиване на муса
Σύγκριση
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 1 Αποθήκη Σόφια
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 1 Αποθήκη Σόφια

GIBSON

Μούσες
12 цола, размери-80/100, задни, JUNIOR CROSS-MEDIUM HARD, гарантира устойчиво на пробив каране; с патентовани канали, абсорбиращи смазочния гел и намаляващи опасното нагряване с до 10°C; с ограничена годност поради ест.свиване на муса
Σύγκριση
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 1 Αποθήκη Σόφια
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 1 Αποθήκη Σόφια

GIBSON

Μούσες
14 цола, размери-60/100, предни, JUNIOR CROSS-MEDIUM HARD, гарантира устойчиво на пробив каране; с патентовани канали, абсорбиращи смазочния гел и намаляващи опасното нагряване с до 10°C; с ограничена годност поради ест.свиване на муса
Σύγκριση
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 1 Αποθήκη Σόφια
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 1 Αποθήκη Σόφια

GIBSON

Μούσες
21 цола, размери-80/100;90/90, предни, CROSS/ENDURO-MEDIUM, гарантира устойчиво на пробив каране; с патентовани канали, абсорбиращи смазочния гел и намаляващи опасното нагряване с до 10°C; с ограничена годност поради ест.свиване на муса
Σύγκριση
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 2 Αποθήκη Σόφια
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 2 Αποθήκη Σόφια

GIBSON

Μούσες
21 цола, размери-80/100;90/90, предни, CROSS/ENDURO-SOFT, гарантира устойчиво на пробив каране; с патентовани канали, абсорбиращи смазочния гел и намаляващи опасното нагряване с до 10°C; с ограничена годност поради ест.свиване на муса
Σύγκριση
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 2 Αποθήκη Σόφια
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 2 Αποθήκη Σόφια

PIRELLI

Μούσες
МУС 19'' - 110/90/19 +100/90/19 C/I PIRELLIMOUSSE + гел смазка/ комбиниран
Σύγκριση
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 3 Αποθήκη Σόφια
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 3 Αποθήκη Σόφια

GIBSON

Μούσες
МУС 110/90/19 - 120/90/19 - 120/80/18, задни, CROSS/ENDURO-MEDIUM HARD, гарантира устойчиво на пробив каране; с патентовани канали, абсорбиращи смазочния гел и намаляващи опасното нагряване с до 10°C; ограничена годност поради ест.свиване на муса
Σύγκριση
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 1 Αποθήκη Σόφια
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 1 Αποθήκη Σόφια

METZELER

Μούσες
МУС 21'' - MOUSSE + гел смазка/ комбиниран 90/90/21 100/80/21
Σύγκριση
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 1 Αποθήκη Σόφια
Αποστολή: 1-2 μέρες Διαθεσιμότητα: 1 Αποθήκη Σόφια
Το Gumi7.com χρησιμοποιεί cookies. Συνεχίζοντας τη χρήση του ιστότοπου, συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης.